Beton, teže armirani beton

Beton visoke marke, sa minimum 2 armaturne mreže, sa iglicama ili sa velikim agregatima rečnog sljunka