Održavanje i restauracija poda

DIJAMANTSKI FILCEVI

granulacija dijamanta   #220  | #400 | #800 | #1800 | #Buff

Shine Pro dijamantski filcevi – ekonomičan alat za poliranje i čišćenje poda za sve namene održavanja poda. Filcevi su impregnirani sa visokokvalitetnim dijamantima da bi se dobio čistiji, svetliji i bezbedniji pod.

  • 5 različitih granulacija dijamanta.
  • Napravljeni su od izdržljivog i recikliranog materijala.
  • Daju izutetan rezultat na poliranom betonu, prirodnom kamentu, teracu, ….
  • Nema potrebe za dodatnom opremom i mašinama – mogu se koristiti na većini mašina ( za čišćenje,  za brušenje, polirkama,…).

Većina procedura održavanja poda zahteva jedan korak – ShinePro BUFF. ShinePro BUFF je filc sa veoma sitnim dijamantima za mikro poliranje i mehaničko čišćenje zaštićenih ili nezaštićenih podova. Idealan je za dnevno održavanje kao i za periodično održavanje polirkom. Povećaće sjaj poda bez skidanja zaštite ili vosk, ili da naprave efekat „narandžine kore“. ShinePro dijamantski filcevi se mogu koristiti sa vodom pri manjem broju obrtaja  ili bez upotrebe vode na polirkama sa visokim brojem obrtaja ( 1500-3000 ).

SHINEPRO BUFF –  DNEVNO ČIŠĆENJE ili PERIODIČNO POLIRANJE

SHINEPRO 1800 – POLIRANJE VISOKO OPTEREĆENIH ZONA SAOBRAĆAJA

SHINEPRO 800 – LAGANA RESTAURACIJA, OGREBOTINE, MENJANJE BOJE PODA

SHINEPRO 400 – SREDNJA RESTAURACIJA, OGREBOTINE, FLEKE

SHINEPRO 220 – VRLO GRUBO ČIŠĆENJE

DODATAK ZA REDOVNE PROCEDURE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

Veoma je važno da održavate pod čistim i bezbednim. Kompanije koje održavaju podove u tržnim centrima, raznim institucijama, aerodromima, fabrikama ili ostalim objektima , bi trebalo da primene stroge procedure održavanja i čišćenja poda koje bi se dopunjavale sa redovnim dnevnim čišćenjem. 

Kao dodatna mera se preporučuje upotreba  ShinePro Buff za voskirane i zaštićene podove; Koristite  ShinePro #3000 na podovima od betona ili kamena.

Ovi dijamantski filcevi su dostupni u veličinama 230mm, 356mm, 406mm i 510mm.

NAPOMENE: Filcevi se vezuju na mašinu sa obojene strane ( strane štampe). Uvek isperite filc nakon upotrebe. Promenite filc kada se izgubi boja filca.

ShinePro se koriste i na Lavina mašinama za brušenje.

SMART FLOOR PROGRAM ODRŽAVANJA PODA
za polirani beton, teraco, kamen

Poslednjih nekoliko godina  se značano povećao interes investitora za polirani beton iz razloga praktične primene, kao što je dugotrajnost ovog poda, najmanji trošak održavanja poda u industriji, vrlo jednostavno čišćenje, mogućnost višestruke reparacije, velika reflektivnost svetla ( povećava količinu svetlosti u prostoriji),  ali i zbog dekorativnog efekta.  Sa pravilnim održavanjem, rukovodioci održavanja objekta mogu da jednostavno održavaju savršeno stanje poliranog betona sa najnižim troškom održavanja u odnosu na ostale industrijske podove.  Tradicionalno dnevno održavanje uključuje čišćenje mopom ili autočistačem, uz upotrebu samo vode ili vrlo malo sredstava za čišćenje.  Naravno, da bi se zadržao visoki sjaj i dobra zaštita , program održavanja mora uključiti i periodične mehaničke intervencije sa dijamantskim filcevima i periodične tretmane betona sa hemijskim sredstvima za polirane betone.  Svaki pojedinačan pod bi trebao da ima posebnu proceduru održavanja  i razlikuije se od procedura drugog objekta ( u zavisnosti od primene, količine saobraćaja, uticaja štetnih agenasa ili slično). SMART ROAD CONSTRUCTION pomaže investitorima u izradi plana održavanja po njihovim pojedinačnim potrebama i zahtevima.

Klasični elementi koji se uključuju u program održavanja su ko će izvoditi radove ( lokalna radna snaga ili neka druga kompanija), koji se filcevi ili alati koriste, koja se hemija koristi  i koliko često. Dijamantski filcevi su napravljeni za mehaničko održavanje poliranih betonskih ili kamenih podova. Napravljeni u različitim veličinama i granulacijama dijamanta za sve mašine i potrebe.

Neke kompanije vole da vrše dnevno održavanje sa svojom radnom snagom , dok im neka druga kompanija za održavanje vrši dodatno poliranje i restauraciju poda nakon određenog oštećenja.  U ovom slučaju vodite računa da su vaši radnici dobro obučeni za redovno održavanje i za pravilnu primenu hemijskih sredstava za čišćenje.  Najgora stvar koja može da se desi je ta da se velika investicija novog poda uništi ili ošteti sa pogrešnom upotrebom hemijskih sredstava ili pogrešnom procedurom održavanja. Najsigurnije je napraviti dogovor sa izvođačem poda o planu održavanja i periodičnom dodatnom održavanju poda.

Vodite računa da se o održavanju poda ne bavi kompanije koja nije upoznata sa procedurama  i hemijskim sredstvima za održavanje betona ili kamena.

Periodično održavanje se radi često onoliko koliko je velik saobraćaj na podu. Pod preko kog pređe dnevno preko 1000 ljudi će se ranije pohabati nego pod gde pređe 100 ljudi dnevno.

Ukratko, trebalo bi napraviti proceduru održavanja betonskog ili kamenog poda prema pojedinačnim namenama ili potrebama, pa se pri tome striktrno pridržavati dnevnim rutima i dodatnim restauracijama prema potrebi.  Jedna gruba procedura je data u našoj brošuri C2 SMART FLOOR brošura za korisnika podova.

Preuzmite brošuru C2 SMART FLOOR brošura za korisnika podova:
C2 SMART FLOOR brošura za korisnika podova