Dijamantski poliri

BETON

Dijamantski poliri za poliranje betona vrše poliranje od #50 do #3000. Brza obrada i vrhunski sjaj se mogu dobiti na različite načine, tako da imamo polire sa i bez upotrebe vode, polire u 8 koraka, i 3 koraka.

Napomena: najbolji zavšni sjaj se dobija uz upotrebu zaštitnih C2 slojeva Ultra seal, nano premaza za dugotrajnu zaštitu i nanadmašiv sjaj.

Poliri bez upotrebe vode

Rad bez upotrebe vode.

Izuzetno dugačak radni vek.

Profesionalni kvalitet.

Granulacije #50,100,200,400,800,1500,3000

Poliri sa upotrebom vode

Rad sa  upotrebom vode.

Izuzetno dugačak radni vek.

Profesionalni kvalitet.

Granulacije #50,100,200,400,800,1500,3000

Poliri u 3 koraka

Rad sa i bez upotrebe vode.

Izuzetno dugačak radni vek.

Profesionalni kvalitet.

Granulacije #1, 2 i 3

MERMER

Dijamantski poliri za poliranje betona vrše mašinsko poliranje poda od #50 do #3000. Brzom obradom sa polirima u 8 koraka, 4 koraka ili 3 koraka pravi se odlična priprema za završnu obradu dijamantskog sjaja 95-100.

Napomena:  za završni sjaj  ( do 100 ) je neophodno izvšiti korak poliranja nanošenjem praha Marmolux, za luksuzan izgled mermenog poda.

Poliri u 8 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno dugačak radni vek.

Profesionalni kvalitet.

Granulacije #50,100,200,400,800,1500,3000

Poliri u 4 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno brz rad, veliko skidanje materijala.

Ultra profesionalni kvalitet.

Granulacije #1, 2, 3 i 4

HYBRID Poliri u 3 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno brz rad. Velika ušteda u manjem broju radnih koraka.

Ultra profesionalni kvalitet.

Granulacije #1, 2, 3

GRANIT

Dijamantski poliri za poliranje granitnog poda vrše mašinsko poliranje od #50 do #3000. Brzom obradom sa polirima u 8 koraka, 4 koraka ili 3 koraka  pravi se odlična priprema za završnu obradu dijamantskog sjaja 95-100.

Napomena:  za završni sjaj  ( do 100 ) je neophodno izvšiti korak poliranja nanošenjem praha , za luksuzan izgled granitnog poda.

Poliri u 8 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno dugačak radni vek.

Profesionalni kvalitet.

Granulacije #50,100,200,400,800,1500,3000

Poliri u 4 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno brz rad, veliko skidanje materijala.

Ultra profesionalni kvalitet.

Granulacije #1, 2, 3 i 4

Poliri u 3 koraka

Rad sa upotrebom vode.

Izuzetno brz rad. Velika ušteda u manjem broju radnih koraka.

Ultra profesionalni kvalitet.

Granulacije #1, 2, 3