Obrada podova

ALATI ZA OBRADU PODOVA

ALATI ZA OBRADU PODOVA

Profesionalni  alati za veoma brz rad, prilagođeni svakom materijalu ili mašini. Alati za sve vrste tvdoća betona ili kamena,  sa svim potrebnim granulacijama dijamanta.

Cilj je smanjiti troškove alata, ali prvenstveno vreme obrade poda.

ODRŽAVANJE I RESTAURACIJA PODA

ODRŽAVANJE I RESTAURACIJA PODA

Pravilno i adekvatno održavanje poda je najvažniji korak u očuvanju investicije poda.

Pravovremena restauracija poda vas štiti od visokih troškova koji se mogu javiti ukoliko se na vreme ne reaguje.

SMART FLOOR SISTEMI POLIRANIH BETONA

SMART FLOOR SISTEMI POLIRANIH BETONA

SMART FLOOR sistemi su sistemi izrade ili opravke  betonskog ili kamenog poda.

Svaki pojedinačni pod zahteva posebnu pažnju kako bi se minimizirali svi troškovi izrade poda, ili opravke poda. Ovi podovi su funkcionalni, dekorativni, prilagođeni primeni korisnika i nameni prostora.