Obrada podova

ALATI ZA PRIPREMU PODLOGE

Prva obrada poda je priprema poda da brušenje, a pod tim se podrazumeva skidanje starog sloja betona, epoksida, lepka;  obrada i saniranje pukotina u betonu, kamenu.

– PCD Pločice za epoksid i lepak.

– Valjci za štokovanje.

– Ploče za skidanje keramike.

– Diskovi za proširivanje pukotina.

BRUŠENJE PODA

Dijamantske plocice i segmenti grubi i fino brušenje poda; betona ili kamena.  Lavina, HTC, Scanmaskin, i druge pločice za razne mašine.

Pločice za 4 različite tvrdoće betona, po 5 različitih finoća dijamanta:

  • za veoma abrazivan beton
  • za mekan beton
  • tvrd beton
  • extra tvrd beton

 

POLIRANJE PODA

Dijamantski poliri za ručno i mašinsko poliranje poda (beton, kamen). Dobijanje visokog sjaja i dubine poda.

Poliri za obradu betona i kamena:

– u 3 koraka

– u 4 koraka

– u 8 koraka

– specijalni poliri

HEMIJSKI TRETMAN PODA

Proizvodi i sredstva za održavanje betonskih podova kao i hemijska sredstva neophodna za izradu, zaštitu i održavanje poliranih kamenih podova.

MAŠINE ZA OBRADU PODA - LAVINA

Lavina mašine za brušenje su izuzetno profesionalne mašine za brušenje i poliranje različitih materijala, od betona, teraca, granita, mermera. Sa velikim brojem dodataka ove mašine mogu za odgovore i najzahtevnijim zadacima; maksimalno brzo, precizno i sa velikom uštedom dijamantskog alata.

ADAPTERI ZA PRIHVAT ALATA

Svaki proizvođač mašina za brušenje ima poseban tip brusnih pločica i načine prihvata na mašinu.

Za svaku mašinu (HTC, Husqvarna, Scanmaskin i druge)  imamo podesne adaptere kako bi prilagodili Lavina prihvat.